yandex
Ürünlerimiz

Camilerin Dini ve Sosyal Hayattaki Önemi

Cami; “Toplayan, bir araya getiren”manasına gelen ve “cem’an” mastarından türeyen bir kavramdır. Dini anlamda; belirli bir amaçla insanları bünyesinde toplayan mekana cami denir. Bu amaç da Allah’a kulluktur. Cami kelimesi, başlangıçta sadece Cuma namazı kılınan “El mescidü’l Câmi” (Cemaati toplayan mescid) tamlamasının kısaltılmış şekli idi. Camiler dinî ve millî kültürümüzden ayrı düşünemeyeceğimiz değerlerimizin başında gelir. Camilerimiz, çok çeşitli fonksiyonları ifa etmesi bakımıdan önemli müesseselerimizdendir. Camilerimiz  mabet olarak görev yapmanın yanında, birer halk üniversitesi olarak da görev yapmaktadır. Camilerde, müminlere her türlü kötülüklerden uzak durmalarının yanında; her türlü iyilik ve güzellikler, insan sevgisi, vatan,bayrak, ezan, Kur’an sevgisi, ana-babaya, öğretmene, ulu’l-emre… itaat anlatılır! Camiler, zengin-fakir, köylü-şehirli, amir-memur, resmi-sivil, yaşlı-genç, siyah-beyaz, yerli-yabancı… herkesi bünyesinde toplayan mekanlardır. Bir ülkenin, Müslüman ülkesi olmasının mührü ve tapu senetleridir. Camiler; aynı safta omuz omuza, diz dize namaz kıldığımız mabetlerimizdir. Üzüntülerimizi giderdiğimiz, moralimizi müspet anlamda düzelttiğimiz, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik duygularımızı, hoşgörü anlayışımızı güçlendirdiğimiz ve pekiştirdiğimiz yerlerdir. Birbirimize merhamet etmeyi, acıları paylaşmayı, kimsesiz-yoksul, dul ve yetimlere yardım etme duygularını kazandığımız mabetlerdir. Kâmil manada insan olmanın yollarını ve esaslarını, camilerimizde yapılan telkin ve nasihatlerden öğrenmekteyiz.

Bu sebeple Türk toplumunda ve Tüm İslam Devletlerinde caminin önemi çok büyüktür. Cami’de yapılacak ibadet ve ibadet ederken kullanılacak malzemede önemlidir. Cami cemaatinin ibadetini daha rahat, daha konforlu yapmasına olacak sağlayan unsurlardan bir tanesi de “cami halısı” “cami halıları” ‘dır.

Cami Halım olarak; A Kalite, Birinci Sınıf İplikten dokunmuş akrilik ve yün cami halılarını Tüm Türkiye’nin ve İslam Devletleri’nin kullanımına sunuyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir